SINT-BAVOKAPEL

De Sint- Bavokapel werd opgericht in de Middeleeuwen.

De Sint-Bavokapel is te vinden aan de Sint-Bavostraat in de Trichelhoek (Plan)(Plan via Google).

 

De eerste vermelding dateert uit 1503 maar de oorsprong ervan is vele eeuwen vroeger te situeren. Er was in de Middeleeuwen een woonkern in de Trichelhoek gevestigd, geconcentreerd rond drie grote hoeven, die juridisch verbonden waren aan een leenhof. Ook de naburige Rendershoek afhankelijk van het Hof Vander Galen van Vorst moet ook reeds vroeg bewoond zijn geweest.

Zoals gebruikelijk vestigden de eerste bewoners zich op de beste gronden, in de buurt van drinkbaar water, waarvan in Grote en Kleine Laak toen nog helemaal geen gebrek was. Het is best mogelijk dat in de Trichelhoek de eerste woonkern van Eindhout was gelegen, de Sint-Bavokapel de eerste bidplaats was en dat op de plaats van de huidige Sint-Lambertuskerk, pas later een kapel werd gebouwd. Zekerheid daaromtrent ontbreekt.

In de 17de eeuw kende de bedevaarten naar de H. Bavo in de Trichelhoek een hoogtepunt. Uit het Hageland en de Kempen stroomden op 1 oktober met Bamis de pelgrims toe, voornamelijk om genezing af te smeken tegen kinkhoest.

De kapel staat op een terp of heuveltje. Het is een stijlvol bakstenen gebouw, verfraaid met witte zandsteen en bekroond met een sierlijk klokkentorentje (19de foto) op het spitse zadeldak. De muren zijn met steunberen versterkt en aan de zijkant van het koor is een kleine sacristie aangebouwd, dit is goed zichtbaar op de 20ste foto. Op deze- en volgende pagina ook enkele foto´s van binnen in de kapel.

Aan de kapel kan men ook een wandeling aanvatten die u het mooi natuurgebied het Trichelbroek laat ontdekken.

De kapel werd al enkele keren opgenomen in het decor van afleveringen uit Spoed, Nonkel Jef en Huwelijk Uit Handen van de commerciële zender VTM.

Op 23/04/04 gaven de leerlingen van de stedelijke muziek academie voor muziek, woord en dans van Geel een concert, foto´s hiervan.
Op  zondag 21 maart 2010 werden er door het K.ERF volksverhalen vertelt, foto´s hiervan.

KLIK OP DE KLEINE FOTO´S OM TE VERGROTEN, VOOR EEN GROTER BEELD DRUK OP F11

zicht op de sacristie

 

Menu

Sint-Bavokapel 2