GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis van Eindhout werd gebouwd in 1898-1899.

Het gemeentehuis staat in Eindhoutdorp (Plan)(Kaart via Google).
 

Onder de legi(slatuur van burgemeester Louis Huypens (1897-1909) werd dit gerealiseerd. Het eerste waarvoor hij zich als burgemeester inzette was de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Het was al een oude verzuchting van het Eindhoutsgemeentebestuur een gemeentehuis te bezitten. De werken waren altijd uitgesteld omwille van de slechte financiële toestand of omdat prioriteit aan andere werken was gegeven. Een kamer in het huis van de burgemeester had altijd gefungeerd als gemeentehuis. Bij iedere machtswisseling moesten de archieven en meubelen noodgedwongen verhuisd worden. Tijdens de legislatuur van John Ward bleef de Ossenstal dienst doen als gemeentehuis, nog tot in 1898 bleef het uithangbord "Gemeyntehuis" hangen. In 1896 gebeurde zoals gebruikelijk de verhuis naar de woning van Louis Huypens in het Dorp.

Op 31 oktober 1896 vroeg hij aan de overheid de machtiging om "in het aanstaande jaar een nieuw gemeentehuis met gevang" te bouwen. Op 20 december 1897 werden de werken toegewezen voor 13.535 fr. aan August Leurs van Geel en in mei 1898 werd gestart met de bouw. Voor de meubilering werd in 1899 een bijkomend krediet van 500 fr. gestemd.

In de "eerste steen" werden volgende namen gebeiteld :

De Gouverneur : Baron Osy Vanzegwaart

De prov. Griffier : A. Van der Beken Pasteels

De burgemeester : L. Huypens

De schepene : Hendrickx

De secretaris : F.J. Dassen

De prov. bouwmeester : P.J. Taeymans

MDCCCLXXXVIII

 
Het Klompenmuseum dat hier vroeger te bezoeken was werd ondergebracht in Afspanning Den Eik, op 8 maart 2008 werd deze locatie geopend.
Op 28 december 2008 werd het vernieuwde Klompenmuseum geopend en het heeft nu een eigen website.
 

KLIK OP DE KLEINE FOTO´S OM TE VERGROTEN

 

Menu