OPENSTELLING BOSCOMPLEX

 
Op zaterdag 3 juni 2006 werd het boscomplex officieel voor open verklaard. Foto´s hiervan onderaan de pagina
Het boscomplex Eindhoutberg (Plan)(Kaart via Google).

Tekst komt uit het Nieuwsblad (Saskia Van Gestel) van dinsdag 6 juni 2006

In het verleden hebben 226 boseigenaars een gezamenlijk bosbeheerplan goedgekeurd voor de komende twintig jaar. Dit betekent dat het 110 hectaren groot boscomplex Eindhoutberg volgens welbepaalde regels toegankelijk zal zijn voor recreanten. De wandel- en speelmogelijkheden in Eindhout worden daardoor vergroot.

Het initiatief, om een toegankelijkheidsreglement voor het meer dan honderd hectare groot bosgebied Eindhoutberg op te stellen, kwam van de boseigenaars van het boscomplex. Ze werden geconfronteerd met een steeds groter wordende recreatiedruk. De bossen werden ongecontroleerd gebruikt door wandelaars, fietsers en andere recreanten. Bovendien ontstonden er steeds nieuwe sluipwegen. Toch erkenden veel boseigenaars de toenemende noodzaak voor bijkomende recreatie in Eindhout. De vraag naar wandelwegen en speelzones nabij de dorpskern is immers zeer groot.

Beheersplan
Om de toegankelijkheid van het bosgebied Eindhoutberg te regelen, werkten openbare en privé-boseigenaars de gemeente Laakdal en de vzw Bosgroep Zuiderkempen samen, om het versnipperde boscomplex open te stellen voor het publiek. Het grootste deel daarvan is privé. Om de toegankelijkheid te regelen werd een gezamenlijk beheersplan opgesteld. Dit is een document dat een planning bevat van alle boswerkzaamheden zoals dunnen en aanplantingen gedurende een perioden van twintig jaar. Het plan werd opgesteld na het houden van twee overlegvergaderingen met boseigenaars, omwonenden en recreanten. Zo werden gezamenlijk wandelwegen, ruiter- en fietswegen en speelzones aangeduid.

Beheersplan loopt tot 2023
Het bos vervult een economische, ecologische en sociale functie. Het beheersplan van het boscomplex Eindhoutberg bevat maatregelen om deze functie zo goed mogelijk te realiseren. De belangrijkste maatregelen zijn onder meer het uitdunnen van het dennenbos, zodat meer licht kan zorgen voor de ontwikkeling van een spon-tane kruid- en struiklaag. Zo moet er geleidelijk een gemengd bos ontstaan. Door te dunnen krijg je dus houtopbrengst (economische functie) en een meer soortenrijker bos (ecologische en landschappelijke functie). Ook de verspreiding van de Amerikaanse vogelkers zal aangepakt worden. De Amerikaanse eik zal op sommige plaatsen worden verwijderd.

Om een fullscreen fotoshow van deze opening te bekijken klik op de link hieronder.

Fotoshow opening Boscomplex

De fullscreen pagina´s hebben een uitgebreid rechtermuismenu en een afsluitlink.