MONUMENT VAN DE GESNEUVELDEN

Het monument van de gesneuvelden werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog.

Het staat opgericht vlak aan het kruispunt Stw. op Meerhout - Oude Vorstseweg. (Plan)(Kaart via Google).

 

In 1920 werd een oorlogsgedenkteken op het dorpsplein geplaatst (foto 1), dit gebeurde onder de legislatuur van burgemeester Jozef Helsen. De bewoners hadden een groot gedeelte van het bedrag samengebracht. De gemeente besloot op 8 juni 1920 het tekort van 2.000 fr. bij te passen.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de namen van de toen omgekomen mensen, aan de achterkant van het monument uitgebeiteld.

Met de aanleg van de baan Meerhout-Veerle  in 1954, diende het monument afgebroken en werd toen opgericht op de huidige plaats (foto 2).

Op foto 3 zijn de namen te zien van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog, vijf mensen kwamen toen om.

Op foto 4 zijn de namen te zien van de gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog, twee mensen kwamen toen om.

 

KLIK OP DE KLEINE FOTO´S OM TE VERGROTEN

Het monument van de gesneuvelden is niet het enige aandenken aan de gevallen soldaten tijdens de twee wereldoorlogen. Vroeger hing in de kerk aan de linkerkant van het altaar van Sint-Lambertus, onder het beeld van Onze-Lieve-Vrouw, een mooie houten kader met bovenop een beeldwerk in omgekeerde V-vorm met vijf medaillons en twee ronde houten doosjes (bijgevoegd na 1945) met daarin de foto´s van de zeven gesneuvelden uit wereldoorlogen I en II.

Het geheel werd ongetwijfeld vervaardigd kort na de Eerste Wereldoorlog. Onderaan op het aandenken staat de naam: Ed. Van den Blick, waarschijnlijk de ontwerper van de voorgedrukte tekening.

Het aandenken dat vele jaren in de kerk op dezelfde plaats hing, was op zekere dag verdwenen. Als men de zichtkaarten van de binnenkant van de Sint-Lambertuskerk bekijkt, ziet men dat, na een schilderbeurt van de kerk, het aandenken niet meer op zijn plaats hangt.

Momenteel is het terecht. Het hangt in de pastorij sedert een tentoonstelling aldaar van kerkelijke kunstschatten.

De tekst op het aandenken luidt als volgt:

Zij streden als helden, hun sterven was schoon, geef dierbare Jezus, hun `t eeuwige loon.

Op de volgende pagina meer uitleg over de gesneuvelden.

 

Menu

Wie waren onze gesneuvelden