DE SINT-LAMBERTUSKERK

 

KLIK OP DE KLEINE FOTO´S OM TE VERGROTEN

Hoofdaltaar

Vooraanzicht

Biechtstoel

Achteraanzicht

Orgel

Sint-Sebastiaansbeeld

Kleine klok

Grote klok

Bidplaats

Binnenzicht toren

Het Sint-Sebastiaansbeeld prijkt in de kerk hoog op het rechter altaar ter ere van Sint-Lambertus. In dit eiken beeld wordt Sint-Sebastiaan afgebeeld in Bourgondische hofkledij van ca. 1500. Karakteristiek hiervoor is de baret met parel, de losse heupplaten en loshangende haarkrullen. Het Jeruzalemkruis op zijn schild is heraldisch onjuist en ook de anatomische details verraden een volks kunstenaar. Het beeld dateert van de periode van oprichting van het Sint-Lambertus altaar omstreeks 1500.

De grote klok "Maria" dateert van 1442. De inscriptie luidt als volgt: "Maria ic (is) mijn name mijn ghelut (of ghelui) sy Ghode (of bhove) ue quame M CCCC XLII" . Deze Middelnederlandse tekst staat bovenaan in een doorlopende lijn gegoten. De betekenis is: moge mijn gelui(d) van God tot U komen (of over U komen). Het is een der oudste klokken van het bisdom en is nog ongeveer honderd jaar ouder dan de kerk.

kerk 1

Menu