VOORSTE PAROCHIELOKAAL

Het voorste parochielokaal is gelegen in Eindhoutdorp (Kaart via Google).
 - Het voorste parochielokaal staat ter beschikking van alle Eindhoutse verenigingen, andere verenigingen en particulieren.
 - Het reglement en de huurprijs kan je onder de foto bekijken of downloaden als Word document of PDF.
 

 

Reglement betreffende het gebruik van het voorste parochielokaal Eindhout

 
  Het voorste parochielokaal omvat :
   
- het grote vergaderlokaal

- het kleine vergaderlokaal

- het lokaal van de drumband KFSL

- de keuken met koelkast

- sanitair en CV
 
De kelderruimte mag niet gebruikt worden, tenzij als opbergruimte voor de parochie.
     
  Het voorste parochielokaal staat ter beschikking van :
   


- alle Eindhoutse verenigingen die zijn vermeld in het informatieblad dat wordt uitgegeven door de parochie

- andere verenigingen

- particulieren

   
  Voorwaarden voor het gebruik van het parochielokaal
   


1. Het huishoudelijk reglement moet stipt nageleefd worden.

2. Het voorste parochielokaal moet ten allen tijde het karakter van parochiehuis behouden. Dit houdt in dat het niet kan of mag gebruikt worden voor activiteiten of propaganda die ingaan tegen de christelijke moraal.

3. Het reserveren van het lokaal gebeurt in caf t Kruikske. Hier moet men ook de sleutel afhalen en terugbezorgen. Let wel : t Kruikske is gesloten op dinsdag.

4. Bij reservatie dient steeds de naam van de vereniging of particulier, adres en telefoonnummer vermeld te worden en een omschrijving van de activiteit.

5. Bij het verlaten van het lokaal moet men de verwarming afzetten en lichten uitdoen.

6. De tafels moeten aan de kant gezet worden. Er is een stootrand voorzien zodat de muren niet beschadigd worden.

De tafels moeten met het tafelblad op mekaar gezet worden.

7. Er kan maximum een jaar op voorhand gereserveerd worden voor maximum 12 activiteiten.

8. Het onderhoud van de lokalen gebeurt door de beheerraad. Maar het lokaal dient men proper achter te laten, alle afval dient verwijdert te worden.

9. De lokalen zijn onafhankelijk van t Kruikske. Dit houdt in dat drank en versnaperingen door de gebruikers meegebracht mogen worden.

   
  Tarieven voor gebruik van het voorste parochielokaal :
   


1. Vergaderingen van Eindhoutse verenigingen : gratis

2. Vergaderingen van andere verenigingen : 20 euro

3. Niet-winstgevende activiteiten van Eindhoutse verenigingen : 10 euro

4. Niet-winstgevende activiteiten van andere verenigingen : 20 euro

5. Winstgevende activiteiten van Eindhoutse verenigingen : 35 euro

6. Winstgevende activiteiten van andere verenigingen : 55 euro

7. Feestjes van Eindhoutse verenigingen : 35 euro

8. Feestjes van andere verenigingen : 55 euro

9. Tentoonstellingen : 35 euro

10. Voorverkopen : 20 euro

11. Andere dan vermelde activiteiten worden per geval door de Beheerraad bekeken.

   
  Deze tarieven zijn geldig vanaf 05 januari 2009 tot nader order.
     
  Voorzitter:

Leo Theys (leo.theys@skynet.be)

  Schatbewaarder:

Inge Baetens (inge.baetens@skynet.be)

  Leden:

Stan Testelmans (stantestelmans@skynet.be)

    Fonny Wijnants (alfons.wynants@scarlet.be)

    Jan Dens