Voetbalploeg
Van links naar rechts rechtstaand: 1 Armand Hoes (Mand van de Prim), 2 André Gybels (Dré van Dikke Steur)(º1926-†2008), 3 ?, 4 Jan Aerts (Janneke van Suske Ets)(º1923-†1981), 5 Karel Aerts (Krol van Suske Ets)(º1931-†2009), 6 Gabriël Goos (De Gael van Jan Goos)(º1927-†1987).
Onder: 1 Marcel Geudens (Celleke van Witte Geus)(º1926-†2005), Frans Vennekens, 3 August Sterckx (Gust va Rik), 4 ?, 5 ?.