Andreas Xavier Broes

De vroegere onderpastoor Andreas Xavier Broes werd geboren op 13/01/1915 te Etterbeek.
Ingekleed als norbertijn van Averbode op 11/10/1933.
Legde zijn eerste gelofte af op 11/10/1935.
Priester gewijd in de abdijkerk te Tongerlo op 6/08/1939.
Organist te Averbode van (1941-1945 en 1947-1951).
Legeraalmoezenier van (1939-1941 en 1945-1947).
Onderpastoor te Loksbergen en Berchem van 1951-1954.
Onderpastoor te Eindhout van 1954 tot 1967.
Ziekenaalmoezenier te Leuven St.-Rafaël 1967-1968.
Rector van de Broeders van Liefde te Tessenderlo 1968-1991.
Hij was er tevens godsdienstleraar aan het H.Hart instituut tot 1979.
Hij keerde naar de abdij terug in september 1991 en overleed te Diest op 13/02/1998.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hij in het geheim sacramenten toedienen aan geallieerde piloten die zich op de Ossenstal schuilhielden. Marcel Coenen, hoofd van de Witte Brigade in de streek had de prelaat hiertoe verzocht. Toevallig werd Broes tien jaar later onderpastoor te Eindhout.

De foto is van omstreeks 1940 toen hij legeraalmoezenier was.