Gouden Jubelfeest Boerengilde in 1959.
Namen volgen nog.