Ludo Verbraecken en André Verbraecken
Ludo (º1946), zoon van Staf Verbraecken (º1914-†1976) en Sidonia (Sid) Verbraeken (º1921).
André (º1947), zoon van Jef Verbraecken (º1921-†2006) en Josephina Couwberghs (º1923).
De foto is van omstreeks 1963.