HET TRICHELBROEK

Veel informatie komt uit het blaadje dat Natuurpunt uitgaf ter gelegenheid van het inwandelen van dit natuurgebied.

 

De grote waterplas vormt een belangrijke aantrekkingspool voor heel wat watervogels, temeer daar het gebied relatief ongestoord is. Aalscholvers zijn het jaarrond aanwezig. Ook verscheidene eendensoorten verblijven nagenoeg continu op of nabij de vijver. Wilde eend, Kuifeend. Tafeleend, Wintertaling en Fuut broeden er. En in voor- en najaar zien we o.a. Krakeend, Slobeend, Zomertaling, Pijlstaart en Grote Zaagbek.

De Blauwe reiger is één van de typische verschijningen in dit waterrijke gebied. Aan de rand van Trichelbroek, in een Lorkenbos bevindt zich een vrij grote kolonie. Jaarlijks tellen we een vijftig tot zeventigtal broedkoppels. Men kan de de reigers heel geduldig zien vissen langs een sloot of aan de vijver, en ook voorzichtig naar voedsel zien speuren in het weiland.

Aan de randen van de hooilanden kunnen we regelmatig reeën bewonderen. Maar ze verblijven toch vooral op de vochtige terreinen met dichtere begroeiing. De poelen zijn er ondiep en de beken smal genoeg om voor deze dieren geen barrière te vormen.

Regelmatig zien we ook sporen van vos en bunzing.

Op 7 maart 2004 was er een wandeling om watervogels te bekijken, klik hier om foto´s van deze wandeling te bekijken.

De terugblik van natuurpunt over deze wandeling, klik hier.

KLIK OP DE KLEINE FOTO´S OM TE VERGROTEN

Op weg naar de uitkijkpost Foto is genomen vanaf de uitkijkpost Zicht op de waterplas Via deze brug kan men verder wandelen
Terug watervogels in de Laak Uitkijktoren Zicht op de poelen Zicht op de poelen

Alle typische moerasplanten zijn aanwezig: Riet, Gele lis, Dotterbloem, Wateraardbei, Moerasspirea, Leverkruid, Engelwortel enz.... Op enkele plaatsen komt de zeldzame Koningsvaren voor. De aanwezige bosplanten zoals Dalkruid en Hengel duiden op oude eikenbosrelicten. En in een aantal poelen en grachten is Waterviolier aanwezig.

Praktisch

- Iedereen is welkom in het Trichelbroek, het is vrij toegankelijk.

- De paden mogen niet verlaten worden en de watervogels dienen met rust gelaten.

- De honden kort houden aan de leiband en ze worden beter niet meegenomen tot aan de vijver.

- In dit moerasgebied zijn de paden helaas niet berijdbaar voor kinderwagens of rolstoelen!

- Regelmatig worden er geleide wandelingen in het gebied georganiseerd.

- Deze worden aangekondigd o.a. in het ledentijdschrift  van natuurpunt en op de website.

- Voor onderwijsinstellingen en verenigingen kan Natuurpunt extra geleide wandelingen organiseren.

Conservators Trichelbroek: Vic Van Dyck, 014/84.02.10 en Johny Ceunen, 013/66.43.66.

Inleiding Trichelbroek

Menu

Trichelbroek wandeling op 7/03/2004