OUDE FOTO´S VAN PERSONEN 26  GROTER BEELD DRUK F11

GA MET UW AANWIJZER OVER DE KLEINE FOTO´S DAN ZIET U DE GROTE VERSIE MET ONDERAAN DE BIJHORENDE TEKST.

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
     

Desiderius Den Hond - Joanna Schroven.
Desiderius (1863-1945) en Joanna (1868-1924) waren in 1892 gehuwd.
Zij waren de ouders van:
1 Maria (1893-1957), 2 Paulina (1895-1966), 3 Catharina (1898-1942), 4 Julia (1900-1947), 5 Louisa (1903-1982), 6 Jan (1906-1966), 7 Bertha (1912-1958).


Leon Geudens deed zijn plechtige communie in 1949.
Leon (De Joppe)(1937-2002), zoon van Louis Geudens en Melania Sterckx bleef ongehuwd.


Jan Den Hond omstreeks 1924.
Jan (1906-1966), huwde in 1929 met Bertha Verreckt (1908-1972). Hij was de vader van: 1 Desiré (1930-2008), 2 Maria (1933), 3 Robert (1934), 4 Frans (1936), 5 Julia (1943), 6 Marcel (1946).
De familie woonde vroeger aan Ham.


Vroeger moesten de dienstplichtigen hun "Drie dagen" doen in het Klein Kasteeltje te Brussel.
In deze groep ook enkele jongens uit Eindhout.

1 Leopold Geudens (Pol va Jef van de Witte Gujes), 2 Armand Hoes (Mand van de Prim), 3 August Sterckx (Gust va Rik), 4 Leopold Thys (Pol van Dox Thys).
De foto werd genomen in 1956.


Frans Wouters omstreeks 1910.
Frans (Sooi van de kloonmaeker)(1892-1980), huwde in 1920 met Paulina Den Hond (1895-1966). Hij was de vader van: 1 Jef (1921-2003), 2 Desiré (1922-?), 3 Maria (1925), 4 Jeanne (1927), 5 Jan (1932).
De familie woonde vroeger in de Trichelhoek.


Fons Simons.
Fons werd later de echtgenoot van Ida Van Dingenen (Ida va Sus van Eduard).


De vier cammaraten van Eyndhout in oorlog 14-15, zoals het bordje aangeeft.
Van links naar rechts boven:

A - Carolus Gabriëls (Muske)(1885-1965), echtgenoot van Angelica Beyens (1888-1946), vader van: 1 Anna (1907-1987), 2 Dymphna (1910-2007), 3 Maria (Mieke)(1915-2001).
B - Jozef Couwberghs (1890-1939), echtgenoot van Rosalia Vervecken (1891-1974), vader van o.a. Frans (1936), die de echtgenoot is van Josephina Cools (Fin va War Cools).
Van links naar rechts onder:
A - Iemand uit Geel ?.
B - Louis Wouters (1883-1927), echtgenoot van Marie Boeckx (1888-1971), vader van: 1 Anna (1921-2007), 2 Josephina (1922-2003), 3 Jozef (1923), 4 Karel (1925-2002), 5 Alfons (1926).
De foto werd genomen onder Wereldoorlog I (1914-1918) nl. in 1915, dat kan van het bordje afgeleid worden.


Frans Wilms en Rosalia Hens.
Frans (Sus Maan)(1899-1969) en Rosalia (1900-?) waren in 1920 te Eindhout gehuwd en kregen 7 kinderen.
1 Maria Regina, 2 Frans Arthur, 3 Pieter Frans, 4 Paula Dymphna Ivonne, 5 Anna Gabriëla, 6 Lodewijk Jozef, 7 Jozef Karel.
De familie woonde vroeger op de hoek van De Beemden met Oude Vorstseweg, zij hadden een grote boomgaard en verkochten vroeger fruit.
De foto werd genomen op 7 september 1947 in hun boomgaard.


Anna Maria Vercammen (1881-1953).
Anna was de echtgenote van brouwer Charel Cools (1878-1966).
Moeder van: 1 Anna (1905-?), 2 Jan (1907-?), 3 Frans (1909-1980), 4 Alfons (1912-1948), 5 Josephina (1914-1996), 6 Jozef Albert (1916-?), 7 Anna Ludovica (1917-1917), 8 Firmin (1919-2000), 9 Louis (1923-2003), 10 Alida (1924).


Werkmakker.
Van links naar rechts:

1 Jef Sannen (1924), 2 ?, 3 Jef Schroven (1921-1990), 4 ?, 5 Wies Sannen (1926), 6 ?.


Edmond Constant Sels.
Monneke Sels (1887-1949), was de echtgenoot van Coleta Leonia Verwimp (1887-1965), van beroep was hij kleermaker. Hij was de vader van 9 kinderen o.a. van Loewieke (1912-1997), Vital (1920-1998), Maria (1926) en Frans (Sus)(1931-1998). De familie woonde vroeger in de verdwenen woning links van het Oud-Gemeentehuis.


Op stap in Scherpenheuvel.
Van links naar rechts:

1 José Aerts (Va Rist Aerts), 2 Lizette Baelus (Uitbaatster van café Sint-Lambertus), 3 Rosa Aerts (Va Rist Aerts).


Evarist Aerts en Julia Van Herck.
Rist (1917-2004) en Julia (1921-1978) huwde in 1941 en kregen 10 kinderen: 1 Maria, 2 Jozef, 3 Louis, 4 Alfons, 5 Rosa, 6 José, 7 Ludwina, 8 Lisette (1956-2001), 9 Luc, 10 Marc.


Lodewijk Keersmaekers en Maria Catharina Geukens.
Lodewijk (1857-1926) en Maria Catharina (1853-1929) waren de ouders van o.a. Emma (1896-1984), echtgenote van Jozef Das, de vroegere hoofdonderwijzer.
De grootouders van o.a. 1 Mit Keersmaekers (1920-1991), echtgenote van Victor Cuyvers en de vroegere uitbaatster van de kruidenierswinkel aan de Oude Vorstseweg. 2 Marie Keersmaekers (1918-2004), echtgenote van Henri (Rikes) Verbruggen (Poeleinde), 3 Eduard Keersmaekers (1921)(Eindhoutdorp), 4 Gerard Keersmaekers (1923-2003)(Kraaisteerten), 5 Emiel Keersmaekers (1929-2004)(Kraaisteerten).
Lodewijk was vroeger een vooraanstaand persoon in het dorp, dat kunnen we afleiden uit de tekst op zijn bidprentje. Hij was Schatbewaarder van de Kerkfabriek, Voorzitter van St. Vincentiusgenootschap, Lid van de Bond van ´t H. Hart, Xaverianen, Boerenbond en Commissie van Onderlinge Bijstand, Gemeenteraadslid en vereerd met de Herinneringsmedalie.


Drie kinderen van Alfons Belmans en Nathalie Raeymaekers.
Van links naar rechts:

1 Pierre (1922-2006), 2 Maria (1929-1944), Jeanne (1925-1993).
Vader Alfons Belmans (De Belleman)(1897-1944), was burgemeester van Eindhout van 1933 tot 1939.
De foto is van omstreeks 1932.


Familie Belmans - Raeymaekers.
Van links naar rechts boven:

1 Germaine (1932), 2 Frans (1935-2005), 3 Fons (1934).
Van links naar rechts onder:
1 Jeanne (1925-1993), 2 Moeder Nathalie Raeymaekers (1897-1979), 3 Pierre (1922-2006), 4 Elsa (1937).
Vader Alfons Belmans (De Belleman)(1897-1944), was burgemeester van Eindhout van 1933 tot 1939.
De foto is van omstreeks 1945.


Drie kinderen van Louis Verbruggen (1879-1942) en Nathalie Hendrickx ( 1880-1970) en ?.
Van links naar rechts boven:

1 Charel Verbruggen (1918-2000), werd in 1943 de echtgenoot van Angelina Schoors (1914-1993), 2 Justina Verbruggen (1908-1969), werd in 1929 de echtgenote van Eduard Deboel (1906-2001).
Van links naar rechts onder:
1 Henri Verbruggen (Rikes)(1914-1995), werd in 1938 de echtgenoot van Marie Keersmaekers (1918-2004), 2 ?, 3 ?, 4 ?.
De familie Verbruggen - Hendrickx woonde vroeger op de hoek van Poeleinde met Oude Veerlebaan in de woning die vroeger een koetsstopplaats was.


Familie Van der Borgt - Dens.
Van links naar rechts:

1 Josephina Van der Borgt (1923-2000), dochter van Alfons Van der Borgt en Maria Dens, werd in 1950 de echtgenote van Karel Mertens (1918-2005), 2 Mathilde (Tilleke) Verschueren (1914-2004), echtgenote van Eugeen Dens, 3 Eugeen Dens (1909-1991), echtgenoot van Mathilde Verschueren en broer van Maria Dens, 4 Maria Dens (1903-1950), echtgenote van Alfons Van der Borgt, 5 Alfons Van der Borgt (De Grote van Trieneke)(1894-1970).
De foto werd genomen aan de ouderlijke en nog bestaande woning aan de Heustenstraat.


Familie Van de Weyer - Aerts in 1960.
Van links naar rechts boven:

1 Frans (1941), 2 Wies (1939), 3 Jan (1944), 4 Jef (1936), 5 Fons (1938).
Van links naar rechts onder:
1 Vader Gerard Van de Weyer (1913-1980), 2 Moeder Maria Elisa Aerts (1909-1977), 3 Francine (1941).
Frans en Francine zijn een tweeling.
De familie woonde vroeger in de Trichelhoek.


Vroeger moesten de dienstplichtigen hun "Drie dagen" doen in het Klein Kasteeltje te Brussel.
In deze groep ook enkele jongens uit Eindhout.

1 Frans Belmans (Sus va Kleske), 2 Jan Van de Weyer (Uit de Trichelhoek), 3 Victor Swolfs, 4 Willy Van Dessel (1944-1974), 5 Alfons Mertens, 6 Frans Nobels (1944-1977), 7 Frans Aerts.
De foto werd genomen in 1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude foto´s van personen 25

Menu

Oude foto´s van personen 27